line_top

Poniższa lista przedstawia wszystkie bloki programistyczne, które są używane do tworzenia programów dla robotów. Są one podzielone na kategorie, by były prostsze do rozróżnienia w przypadku większych projektów. Za ich pomocą możemy dokładnie określić kiedy nasz robot ma się poruszyć, stać czy też wykonywać inną czynność. Każda kategoria posiada kilka bloków, które wymienione są w kolejności od lewej do prawej.

 • Średni Silnik
 • Duży Silnik
 • Ruch Kierowniczy
 • Ruch Czołgowy
 • Wyświetlacz
 • Dźwięk
 • Lampka statusu Kostki

 • Start
 • Czekanie
 • Pętla
 • Przełącznik
 • Przerwanie Pętli

 • Przyciski Kostki
 • Czujnik Kolorów
 • Czujnik Podczerwieni
 • Obroty Silnika
 • Czasomierz
 • Przycisk

 • Zmienna
 • Stała
 • Operacje Tablicowe
 • Operacje Logiczne
 • Operacje Arytmetyczne
 • Zaokrąglenie
 • Porównanie
 • Zakres
 • Tekst
 • Losowanie

 • Dostęp do plików
 • Obsługa Wiadomości
 • Połączenie Bluetooth
 • Czuwanie
 • Nieprzetworzona wartość z czujnika
 • Silnik nieregulowany
 • Odwrócenie kierunku pracy silnika
 • Zatrzymanie programu

Zakładka moje bloki pozwala nam na zapisanie danego segmentu programu, by móc wykorzystać go w różnych projektach.
line_bottom
Code: Krzysztof Szczepaniec
Design: Adrian Paluch & Mateusz Łapka
Kontakt: robotyka@zsht.pl
© 2014-2024 ZSHT Robotyka. Wszystkie prawa zastrzeżone.